Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2015

19:51
7988 b439
Reposted froma-antimatter a-antimatter vialexxie lexxie
19:49
Because growing up sometimes means leaving people behind.
— Grey's Anatomy 07x05
Reposted fromAng3ll Ang3ll viagreysanathomy greysanathomy
Sponsored post
04:05
19:49
Zdajesz się stać na granicy pomiędzy życiem i śmiercią. Czekasz na wiatr, który popchnie Cię w jedną, albo w drugą stronę.
— "Grey's Anatomy" 04x15
Reposted fromAng3ll Ang3ll viagreysanathomy greysanathomy
19:49
Ludzie mają blizny w różnych dziwnych miejscach. To jak mapa ich przeszłości, ślady starych ran.
— "Grey's Anatomy" 03x18
Reposted fromAng3ll Ang3ll viagreysanathomy greysanathomy

May 18 2015

20:22
0283 ed5c
Reposted fromthedogs thedogs viaCamilla Camilla
20:21
3154 5ddb
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapiksa piksa
20:17
8158 99db
Reposted fromclitoris clitoris viapiksa piksa
20:16
20:16
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viafuckofcourse fuckofcourse
20:14
Czasem jak wdepniesz w dołek to kopiesz jeszcze większy. Żyjemy w błędnym kole, które ma swe zakręty.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
20:14
Pożegnania mogą być wstrząsające, ale powroty z pewnością są jeszcze gorsze. Konkretny człowiek nigdy nie dorasta do jasnego cienia rzucanego przez swoją nieobecność. Czas i odległość zacierają kontury; wtedy nagle pojawia się ukochana osoba, w bezlitosnym świetle południa, i doskonale widać każdy pryszcz, por i zmarszczkę
— Margaret Atwood "Ślepy zabójca"
Reposted fromdrusill-a drusill-a viadobrebopolskie dobrebopolskie
20:14
6235 5ca0
Reposted fromshepard shepard viaHouse House
20:13
1891 413a 500
Reposted fromrisky risky viafuckofcourse fuckofcourse
20:09
"Można powiedzieć wszechświatowi: To nieuczciwe. A wszechświat odpowie zapewne: Nie? A to przepraszam."
— Pratchett
Reposted fromteaholic teaholic viawerterowska werterowska
20:09
Nie kocha się dlatego, że człowiek jest piękny - on staje się piękny, bo ktoś go kocha.
Reposted fromchangecolour changecolour viawerterowska werterowska

January 13 2015

22:03
5133 c5f9
Reposted fromtheneighbourhood theneighbourhood

January 01 2015

21:27
1771 d760 500
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc viadunkellicht dunkellicht
20:49
0615 478c
Reposted fromlaters laters viawerterowska werterowska
20:49
Rok mija i mi chyba trochę przykro...
20:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...